dissabte, 7 d’abril del 2012

FULL INSCRIPCIÓ

per descarregar el full d'inscripció clikeu aqui

Un cop emplenat, ens el retorneu per correu a l'adreça bici-atsterralta@hotmail.com junt amb el justificant de pagament al nº de comte de Catalunya Caixa  2013 3022 07 0255167106 .
Fins el 10 de Maig 12€ els Federats i 16€ els no Federats.
El dia de la Marxa 15€ els Federats i 19€ els no Federats.